Menu

O nás

Naše společnost zahájila činnost 1. února 2010 jsme nestátní zdravotnické zařízení, které provozuje chirurgii, urologii, ortopedii a radiodiagnostiku. Za toto období jsme uvedli do provozu novou RTG diagnostiku s přímou digitalizací s odpovídající archivací RTG snímků (Marie PACS). Pacientům slouží další nový sonografický přístroj Toshiba s vysokou rozlišovací schopností. Do urologické ambulance jsme vedle běžného vybavení pořídili kompletní urodynamickou jednotku.

Poskytujeme standardní zdravotní a diagnostickou péči, a to ve všech směrech takovou, která odpovídá trendům 21. století.

Nahoru