Náš tým

Doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO
Doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO je absolventem Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2011 má specializovanou způsobilost pro obor oftalmologie. Od roku 2004 je pan docent držitelem Licence pro výkon samostatné praxe, výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb, uděleného prezidentem ČLK. Zároveň má diplom za celoživotní vzdělávání.

MUDr. Daniela Šárková
Paní doktorka MUDr. Daniela Šárková je absolventkou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Má oftalmologické atestace I. i II. stupně.

MUDr. Veronika Stankovičová
Paní doktorka MUDr. Veronika Stankovičová je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze.

MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.
Paní doktorka MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D. je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze. Má oftalmologické atestace I. stupně a diplom celoživotního vzdělávání. Od roku 2006 je paní doktorka držitelkou Licence pro výkon samostatné praxe, výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb, uděleného prezidentem ČLK.

Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze. Má oftalmologické atestace I. i II. stupně a diplom celoživotního vzdělávání.

MUDr. Slávka Petriková
Paní doktorka MUDr. Slávka Petriková je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze.

Doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., FEBO, MBA, LL.A, DBA, FAOG
Doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., FEBO, MBA, LL.A, DBA, FAOG je absolventem Univerzity Karlovy v Praze. Má oftalmologické atestace I. i II. stupně a diplom celoživotního vzdělávání.

Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.

MUDr. Zuzana Kaputová
Paní doktorka MUDr. Zuzana Kaputová je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2017 má specializovanou způsobilost pro obor oftalmlologie a je držitelkou diplomu za celoživotní vzdělávání.

Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.
Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc. je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze. Má oftalmologické atestace I. i II. stupně a diplom celoživotního vzdělávání.

MUDr. Jaroslava Doležalová, CSc.
Paní doktorka MUDr. Jaroslava Doležalová, CSc. je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze. Má oftalmologické atestace I. i II. stupně a je držitelkou licence pro výkon vedoucího lékaře - primáře, uděleného prezidentem ČLK.

MUDr. Jan Tesař
Pan doktor MUDr. Jan Tesař je absolventem Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2017 má specializovanou způsobilost pro obor oftalmologie.

MUDr. Hana Chylová
Paní doktorka MUDr. Hana Chylová je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2022 úspěšně složila zkoušky ze základního oftalmologického kmene.

MUDr. Helena Hallová
Paní doktorka MUDr. Helena Hallová je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze. Má oftalmologické atestace I. i II. stupně.

MUDr. Nina Šimunová
Paní doktorka MUDr. Nina Šimunová je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze.

MUDr. Katarína Chuchmová
Paní doktorka MUDr. Lenka Zemanová je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2014 má specializovanou způsobilost pro obor oftalmologie.

MUDr. Iveta Weissová
Paní doktorka MUDr. Lenka Zemanová je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2015 má specializovanou způsobilost pro obor oftalmologie.

MUDr. Elena Nutterová
Paní doktorka MUDr. Elena Nutterová je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze. Má oftalmologické atestace I. i II. stupně a diplom celoživotního vzdělávání. Od roku 2003 je paní doktorka držitelkou Licence pro výkon samostatné praxe, výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb, uděleného prezidentem ČLK.

MUDr. Lenka Zemanová
Paní doktorka MUDr. Lenka Zemanová je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze. Má oftalmologické atestace I. i II. stupně a diplom celoživotního vzdělávání. Od roku 2004 je paní doktorka držitelkou Licence pro výkon samostatné praxe, výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb, uděleného prezidentem ČLK.

MUDr. Markéta Mazná
Paní doktorka MUDr. Markéta Mazná je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2016 má specializovanou způsobilost pro obor oftalmologie.

MUDr. Libuše Bartošová
Paní doktorka MUDr. Libuše Bartošová je absolventkou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Má oftalmologické atestace I. i II. stupně. Je členem České oftalmologické společnosti, České kontaktologické společnosti, České glaukomové společnosti a Evropské glaukomové společnosti a zahraničním členem Americké akademie.

MUDr. Yuliia Hurieieva
Paní doktorka MUDr. Yuliia Hurieieva je absolventkou Záporožské státní lékařské univerzity na Ukrajině. Od roku 2019 má uznání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře - MZČR. V říjnu 2022 úspěšně složila zkoušky ze základního oftalmologického kmene.

Nahoru Objednat se