Chirurgie šedého zákalu

Operace šedého zákalu patří mezi nejčastější a nejbezpečnější chirurgické zákroky. Operace probíhá ambulantně s využitím nejmodernějších přístrojů. Celková anestezie není nutná, používá se místní znecitlivění oka kapkami.

Operace provádíme jednak klasickou metodou za použití ultrazvuku (fakoemulzifikace) a jednak pomocí femtosekundového laseru Victus. Při operaci jsou použity nejmodernější typy implantátů a jejich správnost polohy provádíme pomocí navigačního systému.

Nahoru Objednat se