Tradycja i innowacja – Innova Healthcare

tekst Veronika Dlouhá foto archiwum Innova Healthcare

Opieka zdrowotna w Republice Czeskiej zawsze była postrzegana jako jeden z priorytetów społecznych, ale jednocześnie jako pewna oczywistość. W ostatnim roku wszyscy uświadomiliśmy sobie, jak ważne jest zdrowie dla jednostek i dla całego społeczeństwa. I być może to skłoniło nas do ponownego przemyślenia niektórych naszych poglądów. Należy do nich skuteczność naszego systemu opieki zdrowotnej. System opieki zdrowotnej w Czechach, choć boryka się z wieloma problemami, jest na bardzo wysokim poziomie. Mimo to zawsze można go poprawić. Między innymi dzięki ludziom, którzy znajdują sposoby na utrzymanie go w dobrym stanie i funkcjonalności, otwierając jednocześnie drzwi do nowych możliwości.

Michal Šindler i Lukáš Uhlík, finansiści, którzy spędzili ostatnie trzy lata na budowaniu, między innymi spółki zdrowotnej Innova Healthcare w ramach swojej grupy finansowej GAIN, patrzą w przyszłość z szacunkiem dla swoich korzeni. Spółka zapewnia opiekę medyczną przede wszystkim w zakresie chirurgii jednego dnia, diagnostyki obrazowej, profilaktyki, sztucznego zapłodnienia i immunologii i zatrudnia czterystu doświadczonych pracowników medycznych. Opiera się ona na ich doświadczeniu, jakości opieki i innowacyjnemu podejściu.

Dzięki dobrej pracy wszystkich pracowników spółka zarządza obecnie około 60 indywidualnymi przychodniami i placówkami. Są to jednak oddzielne jednostki księgowe, które niekiedy mają wspólne pomieszczenia. Kierownictwo stara się łączyć je w większe, logiczne jednostki, których obecnie jest dziesięć. W miejscach, w których działają, są istotnym świadczeniodawcą opieki zdrowotnej opłacanej przez firmy ubezpieczeniowe. Placówki te przyjmują dziesiątki tysięcy pacjentów rocznie, którzy poddawani są tysiącom operacji i setkom tysięcy innych zabiegów, co stanowi setki milionów punktów. Łączne przychody spółki wzrosły o 25% w covidowym roku 2020, a w ciągu pierwszych 5 miesięcy roku 2021 spółka osiągnęła wzrost łącznych przychodów o 37% rok do roku, przy jednoczesnym wzroście rentowności operacyjnej.

Prowadzenie działalności medycznej ma dziś inne cechy niż przed laty. Musi ona odpowiadać nie tylko na zmiany społeczne, ale także na specyficzne potrzeby pacjentów wynikające z naszego stylu życia. Starzejemy się, cierpimy na choroby cywilizacyjne i borykamy się z problemami poczęć. Czeski system opieki zdrowotnej jest na bardzo wysokim poziomie w porównaniu z Europą, a nawet światem. Dotyczy to nie tylko obszarów, które zajmują się wspomnianymi problemami. Prawda jest jednak taka, że nie zmienił się on znacząco od dłuższego czasu, więc aby nadal mógł nam pomagać i odnosić sukcesy jako segment biznesu, potrzebuje innowacji. Poprawią one jakość i efektywność świadczonej opieki.

Pierwotna idea: zmiana pokoleniowa

Głównym tematem czeskiego biznesu w ostatnich latach jest zmiana pokoleniowa. Dotyczy to jednak nie tylko firm handlowych, ale także sektora opieki zdrowotnej. Wielu lekarzy rozpoczęło własną działalność gospodarczą w latach 90-tych i po dwóch lub trzech dekadach wypracowało sobie renomę, doświadczony zespół i stałych klientów. Dziś lekarze powoli myślą o zamknięciu lub ograniczeniu swojej praktyki, ale często nie mają komu jej przekazać. Chcą jednak, aby ich pacjenci nadal otrzymywali opiekę tej samej jakości, jeśli nie lepszej, a ich wieloletnia praca była sensownie kontynuowana.

I to jest dokładnie to, co Innova Healthcare może im zaoferować. Posiada rozwiązania, w których nie chodzi o liczby, tabelki i zyski, ale o lekarzy, pielęgniarki, pozostały personel medyczny, a przede wszystkim o pacjentów. Lekarze-przedsiębiorcy, często zmęczeni skojarzeniem „lekarz-urzędnik-ekonomista”, mają w Innova Healthcare partnera, który im pomoże. Mogą oni poświęcić swój czas i uwagę pacjentom, podczas gdy eksperci Innova Healthcare zajmują się administracją, księgowością i funkcjonowaniem działalności. Obawy dotyczące funkcjonowania i przyszłości praktyki często zastępowane są przez nowo odkrytą radość z bycia lekarzem.

Co więcej, partnerstwo zapewnia perspektywę. „Nie interesują nas krótkoterminowe inwestycje z dużym zyskiem. Wręcz przeciwnie. Interesują nas strategiczne, długoterminowe partnerstwa. Jesteśmy w stanie zapewnić klinikom i praktykom stabilność w czasie, gdy muszą się rozwijać lub obierają nowy kierunek” – mówi Michal Šindler. „Mamy świadomość, że zmiana pokoleniowa otworzyła możliwości inwestycyjne, które długo się nie powtórzą. Chcemy z tego skorzystać, ale chcemy też prowadzić działalność gospodarczą w sposób odpowiedzialny, być silnym prywatnym świadczeniodawcą wysokiej jakości usług medycznych i oczywiście ważnym graczem na czeskim rynku” – dodaje Lukáš Uhlík.

Dobra praca i profesjonalizm

Michal Šindler i Lukáš Uhlík budują swoje partnerstwo z lekarzami i klinikami tak, jak budują swoją firmę – powoli i ostrożnie. „Do przejęć podchodzimy z najwyższym szacunkiem. Mamy świadomość, że nie kupujemy liczb, ale dorobek czyjegoś życia, dziesiątki lat pracy lekarzy i pielęgniarek, często ich rodzin. Dlatego staramy się zapewnić wszystkich, że nie chodzi nam tylko o inwestycje, ale także o podtrzymywanie opieki i jej rozwój poprzez nasze wsparcie finansowe. Szukamy wspólnej płaszczyzny, kierunku, w którym powinna podążać ta konkretna placówka służby zdrowia” – wyjaśnia Uhlík.

Jeśli lekarze założyciele i Innova Healthcare są zgodni, starają się zapewnić ciągłość. Dotyczy to wszystkich płaszczyzn, ale w szczególności kadr. Nie tylko lekarze, ale i profesjonalny personel medyczny mają wieloletnie doświadczenie, znają swoją pracę i swoich pacjentów, cieszą się ich zaufaniem. I to jest największy atut. „W placówkach wchodzących w skład Innova Healthcare pracuje około czterystu lekarzy, pielęgniarek, laborantów i innych pracowników. Wiemy, że wykonują swoją pracę na najwyższym poziomie i szanujemy ich za to” – podkreśla Shindler.
Silna grupa finansowa może pomóc placówce medycznej w znacznym stopniu rozwinąć jakość opieki lub urządzeń medycznych. Ma środki na remonty, zakup najnowszego sprzętu czy poprawę warunków dla pacjentów. Stara się również poprawić jakość i dostępność opieki zdrowotnej w miejscach, w których działa, łącząc poszczególne placówki w większe jednostki.

Zespół ekspertów

Innova Healthcare dąży do współpracy z pracownikami służby zdrowia, ale również sama oferuje najwyższą jakość usług. W ubiegłym roku dołączył do niej zespół ekspertów z doświadczeniem w dziedzinie opieki zdrowotnej, ubezpieczeń zdrowotnych, administracji państwowej, sektora prywatnego, prawa i zarządzania finansami.

Do kluczowych członków zespołu należą Markéta Hellerová i Richard Paulik. Członkini zarządu Markéta Hellerová jest menedżerem służby zdrowia, lekarzem i prawnikiem z bogatym doświadczeniem na wysokich stanowiskach w administracji publicznej i państwowej. Pracowała w ścisłym kierownictwie szpitala uniwersyteckiego, gdzie była odpowiedzialna za przychody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, politykę lekową i zarządzanie personelem. Ma zatem bardzo dobre rozeznanie w placówkach służby zdrowia i systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Nowy dyrektor finansowy Richard Paulik wnosi do zespołu doświadczenie w zakresie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Pracował na wysokich stanowiskach w wiodących instytucjach finansowych, takich jak PPF Group i BNP Paribas, a ostatnio jako szef bankowości korporacyjnej w Sberbank CZ.

Przyszłość w technologii

Innova Healthcare opiera się na solidnych podstawach dobrze funkcjonujących klinik i gabinetów oraz na profesjonalnej pracy specjalistów, którzy zapewniają pacjentom opiekę na wysokim poziomie. I chce nadal pomagać w ich rozwoju. Wykorzystując nowe technologie, lekarze i pielęgniarki mogą ułatwić sobie pracę i mieć więcej czasu dla swoich pacjentów. Nowe narzędzia pomogą poprawić opiekę i komunikację z pacjentami. Dużą przyszłość w tym zakresie ma na przykład telemedycyna, którą firma planuje włączyć do swojej koncepcji jeszcze w tym roku.

Wprowadzenie tych innowacji technologicznych do rutynowej praktyki jest kwestią niedalekiej przyszłości. Jednak pracownicy Innova Healthcare starają się patrzeć również poza horyzont. „Cyfryzacja i nowoczesne technologie przenikają również do medycyny; nie jest ona bynajmniej czymś nieosiągalnym. I nie mówimy tu tylko o nowoczesnych urządzeniach medycznych czy sprzęcie do obrazowania. Dane i sztuczna inteligencja będą odgrywać coraz ważniejszą rolę. Możliwości jest wiele i jesteśmy nimi aktywnie zainteresowani” – zauważa Šindler.

Dowodem na to jest na przykład projekt, w który Innova Healthcare jest zaangażowana poprzez swoją klinikę rezonansu magnetycznego. Zespół pod kierownictwem doc. MUDr. Jana Leštáka, CSc., we współpracy z Czeską Wyższą Szkołą Techniczną, opracowuje unikalny na skalę światową implant mózgowy, który przywróci niewidomym zdolność rozpoznawania kształtów. Projekt jest dopiero na etapie początkowym, ale już budzi wielkie nadzieje. A to tylko jeden z przykładów w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych, które Innova Healthcare monitoruje lub w których uczestniczy.

Jakie są najbliższe plany spółki?

W Republice Czeskiej istnieją tysiące małych przychodni i wiele dziesiątek klinik lub podobnych placówek. Specjaliści z Innova Healthcare starają się je monitorować i znaleźć wśród nich te, które byłyby zgodne z koncepcją firmy. I, oczywiście, z wizją długoterminowego rozwoju. Jako rynek, czeski sektor opieki zdrowotnej wciąż oferuje wiele możliwości konsolidacji i innowacji, które przyniosą wyższą jakość opieki zdrowotnej i większą wydajność poszczególnych placówek.

Nahoru

Používáním webových stránek Innova Healthcare a.s., souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat