Ochrana osobních údajů - Innova Healthcare a.s.

Ochrana osobních údajů

Chtěli bychom Vás ujistit, že ve zdravotnické skupině Innova Healthcare a.s. dlouhodobě bereme ochranu osobních údajů velmi vážně a soulad zpracovávání Vašich osobních údajů s platnými právními předpisy je jednou z našich priorit.

Naše společnost v rámci zajištění souladu s nařízením GDPR a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů v maximální možné míře přizpůsobila své interní procesy a systémy včetně vytvoření pozice pověřence pro ochranu osobních údajů a posílení zabezpečení, proškolila své zaměstnance a učinila řadu dalších opatření a jsme proto schopni Vám garantovat vysoký standard ochrany veškerých námi zpracovávaných osobních údajů. Samozřejmostí je také zajištění řádného plnění práv a povinností, které nám platná legislativa jako správci osobních údajů přináší.

Rádi bychom Vás v tomto prohlášení informovali o zásadách zpracovávání Vašich osobních údajů, o Vašich právech a o způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Informace o zpracování osobních údajů jednotlivými společnostmi skupiny Innova Healthcare a.s. Vás následně blíže seznamují s kategoriemi osobních údajů, se kterými při naší činnosti pracujeme, specifikují důvody a právní základ takového zpracování a popisují procesy a nástroje, které při ochraně Vaších osobních dat používáme.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

V souladu s právními předpisy jsou veškeré osobní údaje z naší strany zpracovávány:

  • zákonným a transparentním způsobem a v přiměřeném rozsahu
  • pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely zpracování pouze po nebytnou dobu
  • v přesné podobě se zohledněním případné aktualizace údajů
  • se zajištěním náležitého zabezpečení a dostatečné ochrany osobních údajů.

Vaše práva týkající se osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

  • právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme
  • právo požadovat opravu, omezení zpracování či výmaz osobních údajů
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů, podnětů nebo komentářů ohledně zpracování a ochrany osobních údajů se nás neváhejte obrátit některým z následujících způsobů:

  • poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese Innova Healthcare a.s., Na Strži 2102/61a, Praha 4, 140 00
  • prostřednictvím datové schránky ID 5cy6ksh
  • kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného pro skupinu Innova Healthcare a.s., a to telefonicky na čísle +420 734 732 392 či emailem na emailové adrese poverenec@innova-healthcare.cz.

Informace o zpracování osobních údajů jednotlivými společnostmi skupiny Innova Healthcare a.s.

Nahoru