Aktuality

21. 6. 2021

Klinika JL - Aktuálně volné pozice

16. 6. 2021

Chceme dávat pacientům komplexní péči

1. 6. 2021

Tradice a inovace - Innova Healthcare

Nahoru

21. 6. 2021

Klinika JL - Aktuálně volné pozice

Pro očkovací a odběrové centrum COVID-19 v Poliklinice Hůrka na adrese Sluneční náměstí 2588/15 hledáme DOBROVOLNÍKY

Pokud chcete pomoci, kontaktujte nás na emailu lmasinova@innova-healthcare.cz nebo volejte na tel. 737 836 007

VŠEOBECNÁ / PRAKTICKÁ SESTRA / BRATR na HPP

Přijmeme na hlavní pracovní poměr všeobecnou / praktickou sestru / bratra. Více informací na tel: 777 963 391

OFTALMOLOG / OFTALMOLOŽKA

Přijmeme atestovaného oftalmologa / oftalmoložku s odbornou způsobilostí na hlavní nebo zkrácený pracovní poměr. Více informací na tel: 777 963 391

Zavřít

16. 6. 2021

Chceme dávat pacientům komplexní péči

text Markéta Hellerová medicínská a výkonná ředitelka Innova Healthcare foto Kevin V. Ton

Innova Healthcare působí napříč republikou, především v Praze, Ostravě a v Mostě. Naše zdravotnická zařízení, ať už jednotlivé lékařské ambulance, nebo kliniky, se věnují nejen ambulantní a jednodenní péči mnoha odborností, ale také zobrazovacím metodám a v neposlední řadě i umělému oplodnění.

Naším záměrem je postarat se o pacienta skutečně komplexně, aby u nás dostal veškerou potřebnou péči na jednom místě a nemusel na další vyšetření nebo léčbu jinam, pokud možno. Proto cíleně rozšiřujeme spektrum péče. Otevíráme nová pracoviště, která nabízejí specializovanou péči, ale zároveň ta stávající vybavujeme novými přístroji. Díky tomu mohou naši lékaři pracovat s nejmodernějším vybavením, jež jim dovoluje provádět nová, vůči pacientovi šetrná vyšetření a využívat moderní, ohleduplné léčebné postupy. Přitom poskytujeme péči nejen dospělým, ale i dětem.

 

 

Lidé jsou klíčoví

Každé pracoviště se snažíme rozvíjet tak, aby si udrželo špičkovou úroveň, případně ji zvyšovalo. Nicméně moderní přístroje a nové metody ještě nedělají kvalitní péči. Ta stojí především na lidech! Jsem hrdá na to, že v našich zařízeních pracují týmy zkušených a vysoce kvalifikovaných odborníků – lékařů, sester i dalšího odborného personálu – a poskytují péči na tak vynikající úrovni.
U většiny odborností jsme navíc schopni nabídnout velice krátkou objednací lhůtu, většinou v délce několika dnů, což je pro pacienta nezanedbatelný bonus. To je také jeden z důvodů, proč se snažíme jednotlivá pracoviště personálně posilovat a rozšiřovat ordinační hodiny. Je nám jasné, že někdy obvyklé ordinační hodiny jednoduše nestačí. Tudíž tam, kde je to možné, ordinujeme třeba do šesti hodin večer, aby pacienti mohli přijít až po práci, nebo dokonce o víkendu. I to nás odlišuje od běžných zařízení v našem oboru.

Propojení s nemocnicemi

V případě, že pacient přece jen potřebuje léčbu, kterou nelze poskytnou ambulantně, kdy je nutný například chirurgický zákrok spojený s hospitalizací, má většina našich ambulantních lékařů přímou vazbu na nějaké nemocniční pracoviště. Jde zejména o špičkové fakultní nebo krajské nemocnice v Praze i mimo ni. To znamená, že naši lékaři jsou schopní postarat se o pacienta i pokud jde o následnou péči.
Ale ani tady naše péče nekončí. Například součástí pražské kliniky na Hůrce je rovněž lékárna s komplexní nabídkou léků na předpis i volně prodejných. Abychom vyšli vstříc našim pacientům, u volně prodejných léků snižujeme ceny, u léků na předpis minimalizujeme doplatky. Lékárna je v úzkém kontaktu s lékaři a ví tedy, jaké léky předepisují nejčastěji. Proto dbá na to, aby tyto léky měla vždy skladem, a když se stane, že některý lék nemá, je schopná ho do druhého dne zajistit. V budoucnu chceme zavést i on-line služby.

Rok s coronavirem a jak dál

Uplynulý rok byl pro všechny v mnoha směrech velmi náročný. Pro nás mimo jiné znamenal také jistý pokles výkonů na některých pracovištích, a to především proto, že se někteří pacienti báli chodit k lékaři, jestliže neměli akutní potíže. Možná podobné obavy ještě trvají, ale já můžu za celou naši společnost Innova Healthcare všechny pacienty uklidnit. Stále dodržujeme vysoký standard hygienických opatření – pacienty zveme tak, aby se jich v čekárně potkalo co nejméně a tam, kde je to možné, máme větší prostory čekáren. Naši zaměstnanci nosí ochranné pomůcky a jsou pravidelně testovaní, většina z nich je navíc už očkovaná. Takže jak vidíte, obavy nejsou na místě. Děláme vše pro to, abychom pacientům zajistili v našich zařízeních bezpečné prostředí a přesvědčili je, aby preventivní návštěvy u svého lékaře neodkládali.

Máme velké plány

Do budoucna myslíme v mnoha ohledech. V dlouhodobém horizontu se například prostřednictvím spolupráce pražské oční kliniky a ČVUT podílíme na vzdělávání zdravotnických pracovníků a naše pracoviště se zapojují do výzkumných projektů.
Pokud jde o naše zařízení, jedním z klíčových slov je pro nás inovace. Klademe velký důraz na zavádění inovativních postupů a metod, které nám umožní lépe a efektivněji léčit, a přitom pro pacienty představují menší zátěž. Dobrým příkladem je už zmíněná oční klinika, kde jsme loni začali určitým pacientům s konkrétní diagnózou (třeba těm, kteří trpí cukrovkou nebo postižením očních cév) poskytovat vysoce specializovanou biologickou léčbu, jež jim může zachránit zrak. Jde o velmi specifickou, ale také nákladnou léčbu, kterou zatím poskytovaly pouze velké fakultní nemocnice. Ovšem díky osobě pana docenta Leštáka a odborné garanci jeho pracoviště tuto proceduru pojišťovny nasmlouvaly i s námi.
Dál pracujeme například na rozšiřování ambulantních služeb (např. dětské fyzioterapie) a otevíráme nová pracoviště – namátkou moderní gastroenterologické pracoviště v Praze. Hodně se soustředíme i na naši kliniku umělého oplodnění Europe IVF International, pro niž v Praze stavíme centrum jednodenní gynekologie, které plánujeme otevřít v létě. Zkrátka děláme všechno pro to, abychom měli profesionální tým, nejmodernější vybavení a především, abychom našim pacientům pomáhali udržet si nebo znovu získat zdraví.

Zavřít

1. 6. 2021

Tradice a inovace - Innova Healthcare

text Veronika Dlouhá foto archiv Innova Healthcare

Zdravotní péče byla v České republice vždy vnímána jako jedna ze společenských priorit, ale zároveň jako jistá samozřejmost. V posledním roce jsme všichni poznali, jak moc je zdraví pro jednotlivce i pro společnost jakožto celek důležité. A možná nás to přimělo poněkud přehodnotit některé názory. Třeba na efektivitu našeho zdravotnictví. Ačkoli se potýká s řadou problémů, je české zdravotnictví na velmi vysoké úrovni. I tak se ale může zlepšovat. Mimo jiné díky lidem, kteří hledají cesty, jak udržet to dobré a funkční, a zároveň otevírají dveře novým možnostem.

 

S respektem ke kořenům hledí do budoucnosti finančníci  Michal Šindler a Lukáš Uhlík, kteří poslední tři roky budují v rámci své finanční skupiny GAIN kromě jiného také zdravotnickou společnost Innova Healthcare. Ta poskytuje zdravotnickou péči především v oblasti jednodenní chirurgie, zobrazovací techniky, preventivní péče, umělého oplodnění a imunologie a zaměstnává na čtyři stovky zkušených zdravotnických profesionálů. Staví na jejich odbornosti, kvalitě péče a inovativním přístupu.

Díky dobré práci všech zaměstnanců společnost v současnosti spravuje kolem 60 jednotlivých ambulancí a zařízení. Jsou to však účetně oddělené jednotky, které leckdy sdílejí prostory. Vedení se snaží propojovat je do větších, logických celků, jichž je v současné době deset. V místech, kde působí, jsou pak významným poskytovatelem zdravotní péče hrazené pojišťovnami. Tato zařízení navštíví ročně desítky tisíc pacientů, kteří podstoupí tisíce operací a stovky tisíc dalších výkonů, což představuje stovky milionů bodů. Agregovaný obrat společnosti se v covidovém roce 2020 navýšil o 25%, přičemž za prvních 5 měsíců roku 2021 společnost dosáhla meziročního nárůstu agregovaných výnosů o 37% při rostoucí provozní ziskovosti.

Podnikání v oboru zdravotnictví má dnes jiné rysy než před lety. Musí reagovat nejen na společenské změny, ale i na specifické potřeby pacientů, jež přináší náš způsob života. Dožíváme se vyššího věku, trpíme civilizačními chorobami a řešíme problémy s početím. České zdravotnictví je ve srovnání s Evropou, či dokonce se světem, na velmi vysoké úrovni. A to nejen v oblastech, které se věnují zmíněným problémům. Pravdou ovšem je, že se dlouhou dobu výrazně nezměnilo, takže aby nám mohlo dál pomáhat a zároveň uspělo jako podnikatelský segment, potřebuje inovace. Díky nim zvýší kvalitu a efektivitu poskytované péče.

Původní myšlenka: generační výměna

Hlavním tématem českého byznysu posledních let je generační výměna. Ta se ovšem netýká jen obchodních společností, nýbrž i zdravotnictví. Mnoho lékařů se v 90. letech pustilo do vlastního podnikání a po dvou třech desítkách let si vybudovalo reputaci, zkušený tým i stálou klientelu. Dnes lékaři pomalu přemýšlejí o ukončení či omezení praxe, ale mnohdy nemají svou ordinaci komu předat. Přesto chtějí, aby jejich pacienti měli dál stejně kvalitní, ne-li lepší péči a aby jejich dlouholetá práce měla smysluplné pokračování.

A právě to jim může Innova Healthcare nabídnout. Má řešení, kde nejde o čísla, tabulky a zisky, ale o lékaře, sestry, další zdravotnický personál, a především o pacienty. Lékaři-podnikatelé, často už třeba unavení kombinací práce „lékař-úředník-ekonom“, mají v Innova Healthcare partnera, který jim pomůže. Mohou věnovat čas a pozornost pacientům, zatímco odborníci z Innova Healthcare se postarají o administrativu, účetnictví i provoz. Starosti o chod a budoucnost ordinace tak nezřídka vystřídá znovunalezená radost z práce lékaře.

Navíc tohle partnerství přináší perspektivu. „Nezajímají nás krátkodobé investice s velkým ziskem. Právě naopak. Jde nám o strategické, dlouhodobé partnerství. Jsme schopni klinikám a ordinacím poskytnout stabilitu v době, kdy se potřebují rozvíjet nebo hledají nový směr,“ říká Michal Šindler. „Jsme si vědomi toho, že generační výměna otevřela investiční možnosti, které se nebudou dlouho opakovat. My toho chceme využít, ale chceme také podnikat zodpovědně, být silným soukromým poskytovatelem kvalitní zdravotní péče a samozřejmě i významným hráčem na českém trhu,“ doplňuje Lukáš Uhlík.

Dobrá práce a profesionalita

Svá partnerství s lékaři a klinikami budují  Michal Šindler a Lukáš Uhlík stejně jako svou firmu, pozvolna a pečlivě. „K akvizicím přistupujeme s maximálním respektem. Uvědomujeme si, že nekupujeme čísla, ale něčí životní dílo, desítky let práce lékařů a sester, leckdy i jejich rodin. Proto se snažíme všechny ujistit, že nám jde nejen o investici, ale také o udržení péče a o její rozvoj prostřednictvím našeho finančního zázemí. Hledáme společnou řeč, směr, jímž by se mělo ono konkrétní zdravotnické zařízení dál ubírat,“ vysvětluje Uhlík.

Pokud se lékaři-zakladatelé a Innova Healthcare dohodnou, snaží se zajistit kontinuitu. A to ve všech směrech, především však v tom personálním. Nejen lékaři, ale i jejich odborný zdravotnický personál mají léta praxe, znají svou práci i své pacienty a mají jejich důvěru. A to je největší deviza. „V zařízeních, která jsou součástí Innova Healthcare, pracuje na čtyři stovky lékařů, sester, laborantů a dalšího personálu. Víme, že dělají svou práci na špičkové úrovni a vážíme si jich pro to,“ zdůrazňuje Šindler.

Silná finanční skupina může zdravotnickému zařízení pomoci výrazně posunout kvalitu péče či lékařských přístrojů. Má prostředky na rekonstrukce, nákup nejnovějšího vybavení nebo na zlepšení podmínek pro pacienty. Snaží se také propojením jednotlivých zařízení do větších celků zlepšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče v místech, kde působí.

Tým expertů

Innova Healthcare vyhledává spolupráci se zdravotnickými profesionály, ale sama špičkovou odbornost také nabízí. Minulý rok doplnila tým, který tvoří experti se zkušenostmi ze zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, státní správy, soukromého sektoru, práva i finančního managementu.

Mezi klíčové členy týmu patří Markéta Hellerová a Richard Paulik. Členka představenstva Markéta Hellerová je manažerka ve zdravotnictví, lékařka a právnička s bohatými zkušenostmi na vysokých pozicích ve veřejné a státní správě. Pracovala ve vrcholovém managementu fakultní nemocnice, kde odpovídala za příjmy ze zdravotního pojištění, lékovou politiku a personální management. Velmi dobře tedy rozumí problematice zdravotnických zařízení i systému zdravotního pojištění. Nový finanční ředitel Richard Paulik do týmu přinesl zkušenosti z korporátního a investičního bankovnictví. Pracoval na vedoucích pozicích v předních finančních institucích, jako je skupina PPF či BNP Paribas, a naposledy jako šéf korporátního bankovnictví ve Sberbank CZ.

Budoucnost je v technologiích

Innova Healthcare staví na pevných základech dobře zaběhnutých klinik a ordinací a na profesionální práci odborníků, kteří poskytují pacientům vysoce kvalitní péči. A chce dál pomáhat s jejich rozvojem. S využitím nových technologií lze lékařům a sestrám usnadnit práci a dopřát jim více času na pacienty. Nové nástroje přispějí k vylepšení péče i komunikace s pacientem. Velkou budoucnost má v tomto ohledu například telemedicína, kterou chce společnost do svého konceptu zahrnout během letošního roku.

Zavedení těchto technologických novinek do běžné praxe je otázka blízké budoucnosti. Ale lidé v Innova Healthcare se snaží nahlédnout i za horizont. „Také do medicíny pronikají digitalizace a moderní technologie, už zdaleka nejde o něco nedosažitelného. A to se nebavíme jen o moderních lékařských přístrojích či zobrazovacích zařízeních. Stále větší roli budou hrát data a umělá inteligence. Možností je nepřeberné množství a my se o ně aktivně zajímáme,“ podotýká Šindler.

Důkazem je například projekt, do něhož se Innova Healthcare zapojila prostřednictvím kliniky magnetické rezonance. Tým pod vedením doc. MUDr. Jana Leštáka, CSc. ve spolupráci s ČVUT vyvíjí světově unikátní mozkový implantát, jenž má nevidomým vrátit schopnost rozeznávat tvary. Projekt je zatím jen na začátku, ale budí velká očekávání. A to je pouze jeden příklad na poli moderních medicínských technologií, které Innova Healthcare sleduje nebo na nichž se podílí.

Jaké jsou další plány společnosti?

 V České republice fungují tisíce menších ambulancí a mnoho desítek klinik nebo podobných zařízení. Odborníci v Innova Healthcare se snaží sledovat je a nacházet mezi nimi takové, jež by souzněly s firemním konceptem. A samozřejmě i s vizí dlouhodobého rozvoje. České zdravotnictví jako trh nabízí ještě spoustu příležitostí pro konsolidaci a inovace, které přinesou větší kvalitu zdravotní péče a vyšší výkonnost jednotlivých zařízení.

Zavřít