MUDr. Jana Bucková

Odborný garant

Zkušená interní lékařka s mnohaletou praxí v oblasti kardiologie a držitelka licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru interní lékařství.

Je absolventkou Lékařské fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Má mnohaletou praxi na interním oddělení v nemocnici Beroun, následně také ve FN Motol. Více jak 7 let pracovala na kardiochirurgickém oddělení v Nemocnici Na Homolce, kde získala bohaté zkušenosti v oblasti kardiologie.

Nahoru